*Τι είναι : Ειδικές λάμπες που εκπέμπουν στο σώμα μας ακτινοβολία παρόμοια με την ακτινοβολία του ήλ...